Pierwsza rocznica działalności Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich

15 grudnia 2018

PKSN świętuje pierwszą rocznicę działalności. Komitet działa zaledwie rok ale już przystąpiło do niego 39 polskich związków sportowych i ogólnopolskich federacji. Wśród sukcesów PKSN są także inicjatywy promocyjne i edukacyjne. Komitet jest autorem wielu materiałów video dot. promocji dyscyplin nieolimpijskich, prowadzi także Telewizję Edukacyjną a jego profil facebookowy zamienia się powoli w główny kanał dystrybucji informacji ze świata sportów nieolimpijskich. Inicjuje także nowe rozwiązania prawne jak np. propozycję dołączenia wybitnych sportowców nieolimpijskich do projektu Team 100.

Podstawowym celem PKSN jest rozwój sportu, a w szczególności rozwój i promocja sportów nieolimpijskich oraz ich ochrona prawna przy zachowaniu ścisłej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Komitetem Paraolimpijskim a także z International World Games Association. PKSN jest organizacją pozarządową, której członkami mogą zostać zarówno przedstawiciele sportów nieolimpijskich, jak i olimpijskich.

Powstanie Komitetu spotkało się z dużą aprobatą wśród przedstawicieli poszczególnych dyscyplin nieolimpijskich, o czym świadczy fakt, że po nieco dwóch miesiącach działalności PKSN liczył już 10 członków. W kolejnych miesiącach liczba ta podwoiła się, by na dzień dzisiejszy PKSN występował już w imieniu 39 organizacji sportowych, reprezentując grono ok. 40 000 zawodników zrzeszonych w blisko 2000 klubach sportowych oraz 4 500 000 Polaków uprawiających dyscypliny PKSN.

Fot. BCC/W. Holnicki-Szulc

Members