Non-Olympic TV

Magazyn Sportów Nieolimpijskich - w nim przedstawiamy nieolimpijskie dyscypliny sportu.

Spotkanie z Mistrzem - cykl programów składający się z rozmów z mistrzami nieolimpijskimi

Magazyn SportówNieolimpijskich

Najnowszy odcinek

Telewizja Edukacyjna nr 015 (11.12.2018)
16 grudnia 2018

Spotkanie zMistrzem

Najnowszy odcinek

Spotkanie z Mistrzem nr 035 (05.12.2018) - Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło
16 grudnia 2018

Członkowie