Podsumowanie 1. roku działalności Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich

18 grudnia 2018

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich ma już rok. Jubileusz utworzenia PKSN świętowano 13 grudnia 2018 roku w Pałacu Lubomirskich - siedzibie BCC - w Warszawie.

Spotkanie miało jednak bardziej roboczy charakter i służyło podsumowaniu roku działalności Komitetu i przedstawieniu celów PKSN na rok 2019.

Było też okazją do wielu rozmów przedstawicieli różnorodnych dyscyplin sportu tworzących PKSN, wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska sportowego.

Przeżyjmy to jeszcze raz! Video do obejrzenia tutaj.

Members