Polska Federacja Tenisa Plażowego w PKSN

4 października 2018

Polska Federacja Tenisa Plażowego dołączyła do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. Obecnie PKSN zrzesza 37 polskich związków sportowych i stowarzyszeń z tzw. dyscyplin nieolimpijskich!

Members