Polski Związek Hydro Odrzutowy w PKSN

29 maja 2019

Z wielką radością witamy na pokładzie Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich kolejną organizację członkowską. Analogia do pokładu jest nieprzypadkowa, bowiem ma on wiele wspólnego z wodą i sportami wodnymi.

Polski Związek Hydro Odrzutowy, bo o nim mowa znany jest między innymi z WATERSHOW.

Zawodnicy startują na Flyboardzie, na którym można wykonywać różnorodne akrobacje w wodzie i w powietrzu i wznosić się nawet na kilkanaście metrów ponad poziom wody. Siłą napędową Flyboarda jest skuter wodny o mocy od 100–150 koni mechanicznych. Swoboda ruchu na urządzeniu jest ograniczona długością węża łączącego skuter z urządzeniem (zazwyczaj jest to około 18–23 metrów).

Podstawowym celem Polskiego Związku Hydro Odrzutowego jest propagowanie flyboardingu, upowszechnianie idei sportów hydro odrzutowych poprzez organizowanie zawodów, szkoleń i wydawanie patentów potwierdzających umiejętności hydro odrzutowe. PZHO jest pierwszym oficjalnym Związkiem Narodowym sportów hydro odrzutowych na świecie.

 

Members