Polski Związek Kalisteniki i Street Workoutu w PKSN

7 listopada 2018

Polski Związek Kalisteniki i Street Workoutu to 38 organizacja zrzeszona w Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich!

Członkowie