Non-Olympic TV

Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 047 (29 08 2019)
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 046 (27 06 2019)
26 marca 2023
26 maja 2019 roku Miasteczko Sportów Nieolimpijskich PKSN
26 marca 2023
Telewizja Edukacyjna nr 019 (22.01.2019)
26 marca 2023
Telewizja Edukacyjna nr 017 (08.01.2019)
26 marca 2023
Podsumowanie 1. roku działalności Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 045 (17.12.2018) - piłka ręczna plażowa
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 044 (10.12.2018) - tenis plażowy
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 043 (03.12.2018) - fistball
26 marca 2023
Telewizja Edukacyjna nr 013 (27.11.2018)
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 042 (26.11.2018) - taekwon-do
26 marca 2023
Telewizja Edukacyjna nr 012 (20.11.2018) - Grażyna Górska
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 041 (19.11.2018) - tenis plażowy
26 marca 2023
Telewizja Edukacyjna nr 011 (13.11.2018)
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 040 (12.11.2018) - sport szkolny
26 marca 2023
Telewizja Edukacyjna nr 010 (06.11.2018)
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 039 (05.11.2018) - wędkarstwo
26 marca 2023
Telewizja Edukacyjna nr 009 (30.10.2018)
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 038 (29.10.2018) - sporty gimnastyczne
26 marca 2023
Telewizja Edukacyjna nr 008 (23.10.2018)
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 037 (22.10.2018) - Dolnoślaska Federacja Sportu
26 marca 2023
Telewizja Edukacyjna nr 007 (16.10.2018)
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 036 (15.10.2018) - petanque
26 marca 2023
Telewizja Edukacyjna nr 006 (09.10.2018)
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 035 (08.10.2018) - Miasteczko Sportów Nieolimpijskich
26 marca 2023
Telewizja Edukacyjna nr 005 (02.10.2018)
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 034 (01.10.2018) - Paweł Rańda
26 marca 2023
Telewizja Edukacyjna nr 004 (25.09.2018)
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 033 (24.09.2018) - Stadion Wrocław
26 marca 2023
Telewizja Edukacyjna nr 003 (18.09.2018)
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 032 (17.09.2018) - korfball
26 marca 2023
Telewizja Edukacyjna nr 002 (11.09.2018)
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 031 (10.09.2018) - rock'n'roll akrobatyczny
26 marca 2023
Telewizja Edukacyjna (04.09.2018)
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 030 (03.09.2018) - ju jitsu
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 029 (27.08.2018) - Wojciech Koerber
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 028 (20.08.2018) - snooker
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 027 (13.08.2018) - Andrzej Gliniak
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 026 (06.08.2018) - przeciąganie liny
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 025 (30.07.2018) - W rok po The World Games 2017
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 024 (27.07.2018) - Mija rok od The World Games 2017
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 023 (25.07.2018) - Rok po The World Games 2017
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 022 (23.07.2018) - W 1. Rocznicę The World Games 2017
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 021 (20.07.2018) - 1. Rocznica The World Games 2017
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 020 (16.07.2018) - kickboxing
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 019 (09.07.2018) - unihokej
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 018 (02.07.2018) - piłka ręczna plażowa
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 017 (25.06.2018) -walki rycerskie
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 016 (18.06.2018) - taekwon-do
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 015 (11.06.2018) - parkour i freerun
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 014 (04.06.2018) - płetwonurkowanie
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 013 (28.05.2018) - taniec sportowy
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 012 (21.05.2018) - pole sport
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 011 (14.05.2018) - kendo
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 010 (07.05.2018) - lacrosse
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 009 (30.04.2018) - ultimate frisbee
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 008 (23.04.2018) - sporty wrotkarskie
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 007 (16.04.2018) - cheerleaders
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 005 (03.04.2018) - sportowe ratownictwo wodne
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 004 (26.03.2018) - wyścigi koni kłusaków
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 003 (19.03.2018) - warcaby
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 002 (12.03.2018) - squash
26 marca 2023
Magazyn Sportów Nieolimpijskich nr 001 (05.03.2018) - sumo
26 marca 2023

Members

Polityka prywatności

 1. Zakres obowiązywania
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich (zwany dalej także: PKSN), z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709559, e-mail: pksn@pksn.pl, tel. +48 71 780 40 80 (dalej: Administrator, ADO).
  2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.pksn.pl .
  3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Informacje dotyczące ADO
  1. Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres siedziby, mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe wskazane zostały w pkt. 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń (dalej zwanymi: Użytkownikami) przetwarzane są w celu:
   1. zawarcia i wykonywania umów w ramach usług prowadzonych przez ADO (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   2. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   3. udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
   1. w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,
   2. w celu prowadzenie działań marketingu bezpośredniego w formie e-mailowego newslettera – do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika,
   3. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie - do czasu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane.
  3. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1 lit. a) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.
  4. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3.1. lit. b), c) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych lub nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli w przyszłości informować Cię bezpośrednio o naszej bieżącej ofercie lub udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienia.
  5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  6. Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: partnerzy, sponsorzy, organizacje członkowskie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
  4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z ADO przy użyciu danych wskazanych w pkt 1.1 niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Cookies
  1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej pksn.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Opisane w niniejszym punkcie Polityki Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw."ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej pksn.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   2. utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. W ramach strony internetowej pksn.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
   1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony,
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony,
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej pksn.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych stron internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej pksn.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Poniżej informacja jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce:

   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?
   Przeglądarka Opera
   Przeglądarka Firefox
   Przeglądarka Chrome
   Przeglądarka Internet Explorer
   Przeglądarka Safari
 6. Postanowienia końcowe
  1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.